Kalendarium klubowe

 1960 

W grudniu 1960 r. w małej auli Wydziału Budownictwa odbyło się Zebranie Założycielskie Akademickiego Klubu Turystycznego. Fakt ten nie został pominięty w informacjach Rozgłośni Radia Wolna Europa.

 1961 V Złaz Babiogórski i II OSSK na Obrze są po raz pierwszy organizowane przez AKT.
 1962

Latem AKT wynajmuje chatę na Sulowej Cyrhli, zagospodarowując ją dla celów turystycznych.
W listopadzie powstaje w AKT Sekcja Płetwonurków.
Pierwszy Złaz Księżycowy Akademickich Klubów Turystycznych uczelni Śląska.

 1963

W lutym 6 członków AKT dokonuje zimowego przejścia Bieszczadów.
W maju Sekcja Płetwonurków wykonuje dla Katedry Archeologii UW penetracje dna starorzecza Nidy w Wiślicy.

 1964 Z Sekcji Płetwonurków AKT powstaje Akademicki Klub Podwodny "Kalmar".
 1967

W październiku/listopadzie powstaje w AKT Studenckie Koło Przewodników Turystycznych "Harnasie" złożone z przewodników górskich i kajakowych.
W grudniu odbywa się pierwsze wizytacja chaty na Pietraszonce w związku z koniecznością nabycia nowej Chatki, w miejsce opuszczonej już na Sułowej Cyrhli pod Babią Górą.

 1968

Wynajęcie Chatki na Pietraszonce. (zakupionej następnie z funduszów RU ZSP) W dniach 4-15 lutego odbywa się w Chatce zimowisko  międzysemestralne - pierwsza AKT-owska impreza na Pietraszonce; z tego okresu pochodzą nazwy pomieszczeń Chatkowych (np. Saloon. Waletówka  itd.).
W marcu powstaje Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, zrzeszające wyłącznie osoby o uprawnieniach turystycznych górskich.

 1969

W drugą sobotę i niedzielę lutego odbywa się na Pietraszonce pierwsze Święto Chatki.

 1970

W lipcu i sierpniu odbywa się kierowany przez Jocka Nabzdyka wyjazd 12-osobowej grupy w Kaukaz Zachodni (wejścia na szczyty wys. 3265-3600 m).
W grudniu SKPB "Harnasie" (później SKPG) odłącza się od AKT, stając się formalnie samodzielną agencją KTiS RU ZSP.

 1973 Wyjazd 7-osobowej grupy do Austrii (w miejsce zamierzonej wyprawy kajakowej, która nie doszła do skutku).
 1974

W lipcu i sierpniu wyprawa kajakowa do Finlandii i Szwecji; 7-osobowy zespół kierowany przez Krzysztofa Kawę zrealizował 220 kilometrową trasę po fińskich jeziorach.

 1975

W listopadzie ustanowiona zostaje Nagroda im. Wiewiórka i Kluchy "za popularyzowanie nowych form turystycznych".

 1976

Instalacja na stoku nad Chatką niedziałającego niestety już dziś wyciągu narciarskiego.

 1978 Dla potrzeb sekcji kajakowej, AKT uzyskuje w Gliwicach nowy magazyn sprzętu, w miejsce zajmowanego dotąd pomieszczenia w DS Piast.
 1979

MAJ – po raz pierwszy w ramach Złazu Babiogórskiego zorganizowano trasę słowacką.

Dla uczczenia XX-lecia AKT odbywają się dwa przejścia chatkowe:
- pierwsze na trasie Gliwice - Chatka (102 km; 25,5 godz. marszu)
- drugie na trasie Krowiarki - Chatka (27,5 godz. marszu)
W Chatce zostaje założona ciepła woda.

LISTOPAD – Złaz Księżycowy z zakończeniem w Chatce Budowlańców nad Sopotnią Wielką przewrotnie odbył się w czasie nowiu księżyca.

 1980

MAJ– trasa slowacka Złazu Babiogórskiego prowadziła dolinami i szczytami Tatr Zachodnich.

W miesiącach lipcu-wrześniu odbywa się 11-osobowa wyprawa "Canoe - Pireneje "8O" na górskie rzeki Hiszpanii i Francji, kierowana przez Andrzeja  Adamieckiego.
W grudniu odbywają się w Istebnej - Zaolziu obchody XX-lecia AKT "Watra".

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ – Klubowy obóz wędrowny w Niżnych Tatrach i Słowackim Raju.

 1981

LUTY – Pierwsze Przejście Świąteczne – marsz non stop szlakiem chatek: Lachowice – Lasek – Sopotnia – Danielka na Świeto Chatki na Pietraszonkę  (36 godz 45 min)
MAJ – połączony wyjazd szkoleniowy kursów Przewodnika Turystyki Kajakowej i Straży Ochrony Przyrody oraz członków Klubu na Spisz i w Słowacki  Raj (m.in. spływ przełomem Hornadu).
SIERPIEŃ – trzytygodniowy wyjazd do Rumunii w Karpaty Południowe (przejście gór Retezat – Paryng – Lotru – Fogarasz)
LISTOPAD – ostatni Złaz Księżycowy z cyklu chatkowego z zakończeniem na Szczytkówce z dwiema trasami bacówkowymi zaznaczył powrót do tradycji  „Bacowań Państwowych”
GRUDZIEŃ – początek najdłuższego i najliczniejszego Zimowiska Sylwestrowego w Chatce AKT na Pietraszonce (trwało do 3 lutego)

 1982

SIERPIEŃ – awaria almaturowskiego UAZa pokrzyżowała plany wyprawy kajakowej na rzeki Rumunii – w zamian uczestnicy przewędrowali odcinek  Karpat Wschodnich przez  Góry Marmaroskie – Rodniańskie – Suhard

LISTOPAD/GRUDZIEŃ - Wyjazd w alpy "ALPY 82".
Nie odbył się Złaz Księżycowy (trzon Klubowiczów przebywał w Alpach)
1 grudnia wizyta w Watykanie, audiencja u papieża Jana Pawła II. Papieżowi wręczono znaczek klubowy, który przyjął z uśmiechem i sympatią.  (utrwalone na zdjęciu)

 1983

KWIECIEŃ – debiut klubowego zespołu „Joj” na Yapie ´83 w Łodzi, piosenka „Old Dixie” otrzymała wyróżnienie?
MAJ – występ zespołu „Joj” na „Bazunie” w Gołuniu zakończył się nieoczekiwanym sukcesem – pies Zdyry, Oskar, otrzymał nagrodę „Mister Obiektywu”
PAŹDZIERNIK – Pierwsze Szczupakalia Kulturalne rozpoczynają nową erę bacowań klubowych
LISTOPAD – po raz pierwszy bacówkowe trasy Złazu Księżycowego przemierzają polany gorczańskie ku Jasieniowi
GRUDZIEŃ/STYCZEŃ – początek cyklu Sylwestrowych Obozów Wędrownych w górach Słowacji – Wielka i Mała Fatra

 1984

STYCZEŃ – pierwsza „pulpa” ugotowana została w szałasie w dolinie Bystriczki w Małej Fatrze (wieczorem 5 stycznia)
LUTY – ekstremalne przejście narciarskie Gór Rodniańskich
KWIECIEŃ – po raz pierwszy zorganizowano bacowanie integracyjne z SKPG „Harnasie” - „Wiosna Gorczańska”
KWIECIEŃ/MAJ – śnieżny wyjazd w rumuńskie Kelimeny
MAJ – Złaz Babiogórski po raz pierwszy w formie bacowania z zakończeniem na polu biwakowym w Zawoi
IOSNA – wewnętrzne szkolenie obejmujące bacowania w Beskidach i Sudetach, turystykę wysokogórską w Tatrach Wysokich, nurkowanie z  akwalungiem na Jez. Powidzkim, Spływ kajakowy na Obrze
SIERPIEŃ – WRZESIEŃ – trzy turnusy obozów wędrownych nowo uruchomionego „Szlaku Karpat Rumuńskich” (Rarău – Giumalău – Bystrzyckie –  Ceahlău, Vrancei – Penteleu – Podu Calului – Siriu – Ciucaş – Grohotiş – Baiului, Bucegi – Piatra Craiului – Iezer – Fogarasz)
LISTOPAD – 56 godzinne przejście non stop na trasie Morskie Oko - Pietraszonka
– trasy Złazu Księżycowego zgromadziły w szałasach na Mostownicy rekordową liczbę 86 uczestników
GRUDZIEŃ/STYCZEŃ - narciarski Sylwestrowy Obóz Wędrowny w Niznych Tatrach

 1985

LUTY – zimowa wyprawa w Fogarasz
MARZEC-KWIECIEŃ – udział przedstawicieli Klubu w wyprawie OU PTTK w Himalaje Nepalu „Langtang 1985”, której trasa wiodła naokoło Annapurny, a  podgrupa zwiedzała Sri Lankę
SIERPIEŃ-WRZESIEŃ – dwa turnusy „Szlaku Karpat Rumuńskich” ( Bucegi – Piatra Craiului – Fogarasz, Căpăţânii – Paryng - Retezat)
LATO – wyprawa kajakowa do Kanady
GRUDZIEŃ/STYCZEŃ - Sylwestrowy Obóz Wędrowny w Rudawach Słowackich (część środkowa)

 1986

LUTY – narciarskie przejście Pirynu
KWIECIEŃ/MAJ – I Spływ 1-Majowy na trasie Złocieniec – rz. Drawa – rz. Piława – Piła, połączony z przeniesieniem bazy kajakowej ze Złocieńca na  stare miejsce do Czaplinka
LATO - „Szlak Karpat Rumuńskich” z powodu zamknięcia granic Rumunii został przeniesiony do Bułgarii, gdzie dwa turnusy wędrowały przez Starą  Płaninę
SIERPIEŃ/WRZESIEŃ – wędrowny obóz szkoleniowy „Alpy Retyckie ´86”, wejścia: Aroser Rothorn (2980 m) pd.wsch. grzędą, Piz d´Err (3378 m) pd.  granią, Piz Bernina
(4049  m) przez Bianco Grat, Piz Languard (3262 m), Munt Cotschen (3104 m), Glockturm (3355 m), Wildspitz (3772 m) kuluarem  pd. ściany na lewo od wierzchołka
PAŹDZIERNIK – czwarte Szczupakalia, które przeszły do historii jako Krwawe Bezszczupakalia i jako takie nie mogły być „kulturalne”
GRUDZIEŃ/STYCZEŃ - Sylwestrowy Obóz Wędrowny w Rudawach Słowackich (część wschodnia)

 1987

KWIECIEŃ/MAJ – II Spływ 1-Majowy na trasie Czaplinek – rz. Nizica – rz. Dołga – rz. Gwda - Piła
SIEPRIEŃ-WRZESIEŃ - wędrowny obóz szkoleniowy „Alpy Lepontyjskie ´87”, wejścia: Piz Platta (3392 m), Piz Medel (3211 m), Rheinwaldhorn (3402 m)
WRZESIEŃ-LISTOPAD – wyprawa „Nepal Khumbakarna ´87” - jedna podgrupa działała w rejonie Langtang, druga weszła na Mera Peak Middle (6461 m)  – przełęcz Amphu Labtsa 5845 m) – Kala Patar (5545 m)
GRZUDZIEŃ/STYCZEŃ - Sylwestrowy Obóz Wędrowny w Górach Choczańskich

 1988

STYCZEŃ – pierwszy wyjazd do Czechosłowacji w ramach wymiany z Polskim Zwiazkiem Kulturalno-Oświatowym (PZKO) z Czeskigo Cieszyna (w Beskid  Śląsko-Morawski) – Polacy z Zaolzia przyjeżdżali na kajaki do klubowej bazy w Wojciechu na Pętli Augustowskiej
KWIECIEŃ/MAJ – III Spływ 1-Majowy na trasie Machliny – rz. Debrzyca - Piła
CZERWIEC – wyjazd na zaproszenie PZKO w Jaworniki
JESIEŃ – początek Kursu Turystycznego (pierwowzór późniejszego KTW)
PAŹDZIERNIK – wyjazd na zaproszenie PZKO w Kysuce
LISTOPAD – wyjazd na zaproszenie PZKO w Beskid Śląsko-Morawski
GRUDZIEŃ/STYCZEŃ - Sylwestrowy Obóz Wędrowny w Górach Szczawnickich

 1989

KWIECIEŃ/MAJ – IV Spływ 1-Majowy na trasie Wałcz – Pętla Wałecka – rz. Piławka – rz. Debrzyca – rz. Rurzyca – Piła
MAJ – wyjazd na zaproszenie PZKO w Góry Sulowskie
LISTOPAD – ostatni z cyklu wyjazdów na zaproszenie PZKO w Góry Wizowickie
GRUDZIEŃ/STYCZEŃ - Sylwestrowy Obóz Wędrowny w Ptaszniku i Górach Kremnickich

 1990

KWIECIEŃ/MAJ – V Spływ 1-Majowy na trasie Czaplinek – rz. Drawa – rz. Wilznica – rz. Brzeźniak – rz. Węgorza – rz. Rega – Bałtyk w Mrzeżynie

KWIECIEŃ/MAJ – I Spływ 3-Majowy na Pojezierzu Augustowskim
CZERWIEC – grupa AKT w ramach wyjazdu SKPG „Harnasie” przeszła Gorgany, Świdowiec i Czarnohorę
GRUDZIEŃ/STYCZEŃ - Sylwestrowy Obóz Wędrowny w Hrońskim Inowcu, Trybeczu i Górach Inowieckich

 1991

MARZEC - I Łasunalia bacówkowe na Lachów Groniu i prekursorski zjazd na karimacie Iwonki Taracińskiej zakończony małym wypadkiem.
– narciarskie przejście na trasie Żabie – Połoniny Hryniawskie – Góry Czywczyńskie – Czarnohora - Worochta
KWIECIEŃ/MAJ – VI Spływ 1-Majowy na trasie Gowidlino – rz. Słupia – rz. Łupawa – rz. Bukowina – Kozin
– II Spływ 3-Majowy na Pojezierzu Augustowskim

SIERPIEŃ - Wyprawa AKT na górską rzekę Okę Sajańską. ZSRR/Rosja. Sprawy organizacyjne przy współudziale klubu turystycznego z Grodna. Pucz na  Gorbaczowa przeżyliśmy na dalekiej Syberii.

 1992

MARZEC
- Podczas Łasunaliów odbywają się I zawody w zjeździe na karimacie o Puchar Iwonki.
– narciarskie przejście Świdowca
KWIECIEŃ/MAJ – III Spływ 3-Majowy na Pojezierzu Augustowskim

 1993

Lipec/sierpień - Wyprawa AKT w góry Ałtaj, Rosja. Biełucha nie została zdobyta. Organizacja przy współudziale klubu turystycznego z Ukrainy. (miasto  Chmielnicki)

 1997 Marzec - Organizacja I Kursu Turystyki Wszechstronnej
 1998 Grudzień - I Spływ Mikołajkowy rzeką Rudą
 1999

Sierpień - Wyjazd członków klubu do Hiszpanii i Portugalii.
Grudzień - Na Pietraszaonce odbywają się zorganizowane po raz pierwszy przez AKT "Watra" i Towarzystwo Karpackie "Karpaty rumuńskie w weekend"

 2000

Luty - Wyjazd członków klubu na Ukrainę w góry Czarnohora
Maj - Pierwsze nowożytne Regaty Kajakowe o Puchar Prezesa na Kłodnicy
Lipiec/sierpirń - Wyjazd członków klubu do Kirgizji na Pik Lenina 7134m
Grudzień - Obchody 40-lecia klubu

 2001

Rekordowa liczba kursantów KTW (okolo 43 osób)
Maj - Wyjazd Watra - Alpinus w Alpy na Mont Blanc 4807m
Kwiecień - Wiosna Gorczańska - Hale Gorcowskie - nowożytny rekord bacowania, 44 osoby
Sierpień - Wyjazd członków klubu do Jakucka - Syberia

 2002

Kwiecień/maj - Wyjazd w Karpaty Wschodnie na Ukrainę w pasmo Czarnohory
Maj - Zmiana siedziby klubu na ul.Strzody 10 pok.10
Sierpień - Wyjazdy członków klubu do Rosji w góry Kaukaz - Elbrus 5642m; Wyjazd członków klubu do Rosji na wulkany Kamczatki
Listopad - Wyjazd członków Klubu w Karpaty Wschodnie na Ukrainę w pasmo Czarnohory

 2003

Maj - Wznowienie Regat Kajakowych o Puchar Prezesa na Kłodnicy po rocznej przerwie
Sierpień - Wyjazd członków klubu Iranu m.in. wejście na Demavend 5671m
Październik - Wyjazd członków Klubu w Karpaty Wschodnie na Ukrainę w pasmo Świdowca
Listopad - Złaz Księżycowy - Jasień - nowy rekord bacowania, 50 osób i pies
Grudzień - II Przejście Gliwice - Pietraszonaka, "pobicie" przejścia z przed 24 lat o 18 minut

 2004

Czerwiec - Udział członków klubu w Samsung River Challenge, pierwszym równoległym spływie Wisłą i Odrą.
Sierpień - Wyjazd członków klubu do Kirgizji na Pik Lenina 7134m - zdobycie i ustanowienie nowego rekordu wysokości;
Wyjazd członków klubu do Syrii;
Wyjazd rowerowy do Pragi;
Wejścia na Carrantuohill - Irlandia
Październik - Wyjazd członków klubu do Nepalu - trekking wokół Annapurny

 2005

Marzec/kwiecień - Wyjazd członka klubu Kuba-Meksyk-Belize-Gwatemala, m.in. wejście na Iztaccihuatl, 5286m
Czerwiec - Wyjazd członków klubu w Karpaty Wschodnie na Ukrainę: Świdowiec i Gorgany
Sierpień - Wyjazd członków klubu do Chin na Muztagh Ata 7546m - zdobycie i pobicie rekordu wysokości ustanowionego przed rokiem.
Wrzesień/październik - Wyjazd członków klubu w Karpaty Wschodnie do Rumunii: Alpy Rodniańskie, Karpaty Marmaroskie i Góry Czywczyńskie
Grudzień - Obchody 45-lecia Klubu, udział wzięło 170 osób.

 2010

Klubowicze w składzie: Tomasz Koper i Adam Herok, z okazji 50-lecia klubu przeszli 50 jaskiń jurajskich

KWIECIEN- Spływ kajakowy Pietraszonka - Gliwice, z okazji 40 lecia Chatki AKT w Istebnej-Pietraszonce
Została zakończona ośmio miesięczna podróż po Azji Marty Mikosz i Witka Pietrzaka
Został pobity rekord głębokości – 840 m w KWK Bielszowice
LIPIEC/SIERPIEN - wyprawa do górnego dziewiczego odcinka najgłębszego na świecie kanionu Colca w Peru „El Condor Rio Colca 2008” w ramach tej  wyprawy odwiedzono również: Boliwie, Chile, Ekwador, Stany Zjednoczone i karaibską wyspę Purto Rico
Wymiana dachu i instalacji elektrycznej w Chatce AKT na Pietraszonce.
GRUDZIEŃ - obchody 50 lecia AKT, udział wzieło 340 osób.

 2011 CZERWIEC - Przejście w ramach KTW przełęcz Krwoiarki - Pietraszonka (21h55min)
Zmiana siedziby Klubu.
Wydanie klsiążki autorstwa Krzyśka Mrozowskiego do kanionu Colca "W uścisku żywiołów"
 2012 Seria wyjazdów otwartych "Wiosna z Watrą": bacowanie, rajd rowerowy, spływ kajakowy.
Rozebranie starej drewutnii i rozpocżęcie serii remontów w Chatce AKT na Pietraszonce.
 2013

Zakończenie ponad 2 letniej serii remontów: Budowa nowej drewutnii, Wiercenie studnii głębinowej, budowa oczyszczalni ścieków, remont łazienki i  kuchnii.
Obchody 45-lecia Chatki AKT na Pietraszonce: Beskidzka Integracja Gliwickich Organizacji Studenckich, Święto Chatki, Piknik członków AKT Watra.
Zmiana statutu AKT Watra - wybory przeniesiono na drugi kwartał roku.
Wejście Klubowiczów na Mount Blanc
Podróż pary Klubowicżów po krajach Azji Południowo-Wschodniej.
Wymiana stolarki okiennej w Chatce AKT na Pietraszonce

 2014 Zakończenie dwóch wielomiesięcznych wypraw do Ameryki Południowej (rowerowa i autstopowa)
Pomimo wprowadzenia ograniczeń Kursy Turystyki Wszechstronnej osiągają rekordowe nabory.
Pobito rekord przejścia Babia Góra - Pietraszonka (15h57min).
Kontynuowane są remonty w Chatce na Pietraszonce.
 2015
Kolejny rekordowy pod względem ilości osób Kurs Turystyki Wszechstronnej.
Koniec impregnacji dachu, remont przedniej elewacji oraz wymiana i remont podłóg na parterze w Chatce na Pietraszonce.
Obchody 55 lecia AKT, wzięło udział 250 osób.
Powrót do tradycji przejścia Gliwice -> Chatka AKT, czas przejścia 25h 40min.
 2016
PAŹDZIERNIK - podczas tygodniowego remontu na Chatce AKT wymieniono strop/podłogę na korytarzu na piętrze wraz z jej konstrukcją nośną, a także dokonano wielu drobnych napraw
 2017
LIPIEC/SIERPIEŃ - przy Chatce AKT na Pietraszonce postawiono dwa nowe lubieżniki w miejsce starych, zniszczonych. W serii weekendowych remontów wymieniono ściany szczytowe Chatki, wyczyszczono i zaimpregnowano dach, a także wymurowano kamienne schody na wejściu do Chatki.
PAŹDZIERNIK - klubowicze podjęli inicjatywę remontu bacówki na Hali Krupowej: wymieniono pokrycie dachu i jego elementy konstrukcyjne, uszczelniono ściany, wymieniono podłogę a także obudowano źródło. Remont trwał przez dwa weekendy i zakończył się świętowaniem Fruktonalii w odnowionym szałasie.